Як отримати статус багатодітної сім`ї. Пільги та виплати багатодітній родині

13 Липня 2017

views.png 1,101
comments.png 0

Скільки дітей у багатодітній сім'ї, визначає Закон України «Про охорону дитинства», у якому зазначено, що багатодітна сім’я – це сім’я, у якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом із трьома й більше дітьми та самостійно їх виховує.

MainCover_mnogodetnaya sem'ya1499930304.jpg

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Також дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, у яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються пільги для багатодітних сімей.

Батькам і дітям з багатодітних сімей після оформлення необхідних документів видаються посвідчення, що підтверджують статус багатодітної сім`ї.

Документи для оформлення багатодітної сім`ї
 

Для оформлення статусу багатодітної сім'ї та отримання посвідчення одному з батьків необхідно звернутися до структурного підрозділу районних держадміністрацій, міської держадміністрації Києва, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (до Центру надання адміністративних послуг у разі його наявності) за місцем реєстрації та подати такі документи:

 • заяву одного з батьків про видачу посвідчень;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
 • копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
 • копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • довідку про склад сім’ї;
 • фотокартки (батьків та дітей віком від 6 до 18 років) розміром 3х4;
 • довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 • довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 • довідку структурного підрозділу районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
 • у разі народження дитини за межами України – копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.
   

Зверніть увагу: у разі переміщення багатодітної сім’ї з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної в місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання вищезазначених документів та подання додатково копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб з відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їхнього місця проживання.

Посвідчення видаються одному з батьків багатодітної сім'ї протягом десяти робочих днів після подання вказаних документів для оформлення багатодітної сім`ї. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї. Для продовження строку дії посвідчень батьками до структурного підрозділу районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської ради подається довідка про склад сім'ї, копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).
Термін дії посвідчення, як правило, продовжується на півроку. Якщо дитина буде продовжувати навчатись у наступному семестрі, слід буде поновити довідку з місця навчання.

Посвідчення видаються безкоштовно.

Почесне звання України «Мати-героїня»


Згідно Указу Президента від 29.06.2001 р. № 476/2001 почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, усиновлених дітей зокрема, враховуючи особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Для отримання почесного звання «Мати-героїня» необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, які мають підготувати й надіслати через обласні державні адміністрації до Секретаріату Президента всі необхідні документи для отримання цього звання.

На підставі Указу Президента №1254/2007 від 25.12.2007 р. «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”» з 1 січня 2008 року жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», виплачується одноразова грошова допомога в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Виплати та пільги багатодітній родині
 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства» багатодітним сім’ям надаються такі пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 м2 на сім’ю);
2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 м2 опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 м2 на сім’ю;
3) 50-відсоткова знижка вартості палива, і рідкого зокрема, у межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
4) Позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється в розмірі 50 % від затверджених тарифів.

Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) щорічне медичне обстеження та диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Зверніть увагу, що для студентів з багатодітних сімей призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна та матеріальна допомога.

Важливо: передбачені пільги багатодітній родині надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (на даний час 2240 грн на одну особу).

Для того щоб отримати виплату державної соціальної допомоги та пільги, багатодітній сім'ї, батькові або матері, необхідно звернутися в орган управління праці та соціального захисту населення відповідної райдержадміністрації за місцем реєстрації або проживання.

Для отримання пільги на комунальні послуги багатодітній матері або батьку слід також подати в службу комунального господарства необхідну заявку, до якої необхідно додати посвідчення багатодітної сім'ї та видану управлінням праці та соціального захисту довідку, яка свідчить про право на надання пільг.

Такі ж документи необхідні й для отримання пільг при зарахуванні дітей у дитячий дошкільний заклад або школу.

Зазначені документи необхідно подавати матері (батькові) щороку.

Пільги багатодітній матері, батькові
 

Батьки, які працюють:

 • Відповідно до ч. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину.
 • Жінці, яка працює та має двох або більше дітей віком до 15 років, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері (й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі зокрема), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 182-1 Кодексу законів про працю України, ст. 19 закону «Про відпустки»). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Ця відпустка надається понад щорічні відпустки та переноситься на інший період або продовжується.
   

У закладах освіти:

 • 50 % плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, а сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму в розрахунку на одну особу, звільняються від плати за перебування та харчування дітей у цих закладах.
 • Діти з багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно (ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 • Пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.Звільнення від плати за навчання у ВНЗ державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.
 • Діти з багатодітних сімей, які мають п'ятьох і більше дітей, за інших рівних умов мають переважне право на зарахування до ВНЗ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • Безкоштовні запрошення для дітей на новорічні та різдвяні свята.

Щодо пенсійного забезпечення:
 

 • Матері, які народили п’ятеро й більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та за вислугою років у розмірі 35–40 % прожиткового мінімуму (п. 1 ст. 1 Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).
 • Призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятеро або більше дітей, але не раніше, ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу.
 • За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання 5 або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу (Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Крім цього, окремі види пільг належать багатодітній сім`ї, зокрема:

 • Сім’ї, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження в однієї жінки одночасно трьох і більше дітей, мають право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України та ст. 11 Закону «Про житловий фонд соціального призначення».
 • Молодим сім'ям, які мають трьох і більше дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 50 % суми зобов'язань по кредиту, вони звільняються від сплати відсотків за користування кредитом згідно ст. 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», (молода сім'я – це подружжя, у якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповна сім'я, у якій мати (батько) віком до 35 років).
 • При оплаті електроенергії – незалежно від обсягів споживання електроенергії – тарифи не змінюються.
 • З багатодітної сім'ї не береться земельний податок за земельні ділянки.
   

Слід зазначити, що багатодітна сім’я втрачає право на користування пільгами, якщо студент переводиться на заочну чи вечірню форму навчання; якщо студент припиняє навчання в разі академвідпустки чи інших причин; якщо студент вступає в шлюб і створює власну сім’ю.

Також багатодітним сім'ям за наявності підстав може виплачуватися державна соціальна допомога, передбачена Законами України «Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

Рішення про відмову в наданні пільг чи виплати державної соціальної допомоги багатодітній матері, батькові має бути вмотивованим і містити роз'яснення порядку його оскарження.


КОМЕНТАРІ

Коментарі до цього матеріалу відсутні
Будь ласка, авторизуйтесь або зареєструйтеся , щоб залишити свій коментар !